Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

O projekcie

Projekt "Lepsze jutro"

Istotą projektu jest połączenie edukacji o charakterze społecznym ze szkoleniami zawodowymi w deficytowych specjalnościach, których częścią są praktyki odbywane u pracodawców.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 402 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra (tj. gminy: Zielona Góra, Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica, Zabór), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy
i w społeczeństwie.
Celem jest również zapoznanie lokalnych społeczności z korzyściami, jakie z aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym płyną dla regionu.
Planowane efekty
- liczba osób, które ukończą szkolenia i uzyskają kwalifikacje zawodowe - 322;
- w tym: liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich - 178; osób poniżej 25 roku życia – 141;
- liczba osób, które podejmą zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu i będą pracować przez minimum 
  3 miesiące - 89, w tym min. 45 osób zaliczających się do III profilu pomocy.
Wartość projektu
13 369 083,49 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
10 000 635,19 zł
czytaj dalej
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL