TVZG

Dla potrzebujących

  • 12-03-2019
Pierwszego stycznia przyszłego roku Centrum Integracji Społecznej rusza z nowym projektem, adresowanym do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
"Lepsze jutro", bo tak nazywa się projekt, ma za zadanie zwiększenie zdolności do zatrudnienia 402 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Projekt zakłada przeprowadzenie czterech edycji szkoleń w pięciu specjalnościach zawodowych, pracownik sklepowy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka oraz pracownik gospodarczy. Są też szkolenia adresowane do osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją