Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

V ZJAZD KONWENTU CIS/KIS

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

 
IV ZJAZD KONWENTU CIS/KIS
 
W dniach 28-29 października 2014 r. organizowany jest IV Zjazd Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w Gminie Klucze, woj. małopolskie. Organizatorem zjazdu jest członek Konwentu – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. Adres organizatora IV Zjazdu: ChSD, 32-310 Klucze, ul. Bolesławska 23, Tel. (32) 647 10 15, konwent2014chsd@op.pl. IRSS, jako członek Konwentu a także prowadzący Sekretariat przygotował projekt „Sprawozdania z działalności Rady Programowej III Kadencji Konwentu CIS/KIS” oraz prezentację. Sprawozdanie to będzie przedmiotem przyjęcia Konwentu oraz udzielania absolutorium ustępującej Radzie Programowej. Na IV Zjeździe Konwentu reprezentantem IRSS będzie p. Andrzej Trzeciecki. Dokumenty do zapoznania znajdują się tutaj.
 
*****************************************
  
*****************************************
Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej to gremium przedstawicieli tych podmiotów z całej Polski, które będzie spotykało się celem:
  1. Wypracowania wspólnych kierunków realizacji zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym, a także poszukiwania nowych rozwiązań wobec zmieniającej się sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku usług socjalnych i na rynku pracy.
  2. Wymiany doświadczeń w realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej dla osiągania wyższych standardów jakości tych usług, szczególnie na obszarze gmin i powiatów.
  3. Promowania dobrych praktyk lokalnej współpracy z instytucjami pomocy społecznej i urzędami pracy oraz  idei partnerstwa lokalnego.
  4. Opracowywania wspólnych stanowisk oraz zgłaszania wniosków i postulatów związanych z problematyką świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, a także konsultowania z ministrem właściwym ds. zabezpieczenia społecznego nowych rozwiązań legislacyjnych.
Za opracowywanie rocznych harmonogramów posiedzeń Konwentu, tzw. planu merytorycznego odpowiedzialna jest Rada Programowa Konwentu.
Linki do stron:
http://irss.pl/dokumenty/
http://irss.pl/2012/10/ii-zjazd-konwentu-cis-kis/
 
W dniach 17-18 października 2013 r. w Białobrzegach odbył się III Zjazd Konwentu CIS/KIS.
Podczas obrad rozmawiano m.in. ustawie o zatrudnieniu socjalnym oraz aspektach zatrudnienia socjalnego w działalności pożytku publicznego. Ważnymi punktami zjazdu były też sprawozdanie Rady Programowej Konwentu CIS/KIS za 2012/2013 rok oraz wybory Rady Programowej.
Gośćmi specjalnymi byli Krystyna Wyrwicka – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Andrzej Trzeciecki – reprezentant warszawskiego Instytutu Rozwoju Służb Społecznych oraz Cezary Miżejewski - ekspert ds. ekonomii społecznej, członek Rady Pożytku Publicznego.
W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 10-lecia istnienia Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze otrzymało gratulacje od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a Miasto Zielona Góra wyróżnienie od Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej za skuteczne wypełnianie zadań dotyczących pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 
 
 
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL