Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Odwiedzili nas

Odwiedzili nas

24.11.2016 r.
Rzecznik Praw Mieszkańców Zielonej Góry Maria Pięta podczas spotkania z uczestnikami drugiej edycji projektu „Lepsze jutro” opowiedziała o swojej pracy, odpowiadała też na liczne pytania kursantów.
10.11.2016 r.
Gościliśmy Joannę Godrecką - Bareau z Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Komisji Europejskiej. Podczas spotkań w siedzibie Centrum i Zielonogórskim Klubie Jeździeckim w Przylepie omówiono realizację projektu "Lepsze jutro". W wizycie uczestniczyli zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Andrzej Wojnakowski oraz zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Zielona Góra Iwona Skowrońska.
          
12.11.2013 r.
Złożyli nam wizytę pracownicy oraz uczestnicy Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” z Gubina.
Goście wysłuchali wystąpień pracowników Centrum na temat działalności oraz aktualnej oferty adresowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych. Zwiedzili również siedzibę Centrum.
          
23.10.2013 r.
Złożył nam wizytę nowy dyrektor Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Caritas ks. Stanisław Podfigórski oraz sekretarz Zarządu Anna Maria Fedurek. Rozmawiano o współpracy w ramach pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
17.02.2012 r.
Naszym gościem była Monika Vandreier – dyrektor FrauenZentrum (Centrum Kobiet) z Cottbus.
Spotkanie było okazją do podzielenia się  doświadczeniami w zakresie działań na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Podczas rozmowy narodziła się obustronna deklaracja współpracy.  
Centrum Kobiet to placówka, której celem jest wsparcie samotnych matek. Mogą one korzystać z różnych form aktywizacji, m.in. kursu komputerowego, zajęć tanecznych oraz terapeutycznych.
16.12.2011 r.
Gościem konferencji podsumowującej projekt pn. „Aktywność się opłaca-CIS w Zielonej Górze szansą powrotu na rynek pracy” był Andrzej Trzeciecki - ekspert ds. ekonomii społecznej z Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych w Warszawie, który zapoznał zebranych 
z  dorobkiem instytucji reintegracji społecznej i zawodowej w latach 2005-2010. Omówił również ich miejsce w systemie pomocy
i wsparcia.
24.11.2011 r.
Gościliśmy przedstawicieli Komisji do Spraw Rodziny Rady Miasta Zielona Góra, którzy z zainteresowaniem wysłuchali relacji  
o działalności Centrum. Omówiono również szczegóły oferty pomocowej, jaką CIS przygotowało na przyszły rok dla osób znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
27.09.2011 r.
W ramach wizyty studyjnej blisko 50 pracowników ośrodków pomocy społecznej z woj. świętokrzyskiego wzięło udział 
w spotkaniu z pracownikami Centrum. O działalności CIS poinformowała Anita Buraczewska – kierownik projektu „Aktywność się opłaca-CIS w Zielonej Górze szansą powrotu na rynek pracy”. Z historią powstania i szczegółami funkcjonowania Zielonogórskiej Spółdzielni Socjalnej SUKCES zapoznał zgromadzonych Maciej Drojecki – prezes spółdzielni, a jednocześnie absolwent kursu realizowanego w CIS.
Uczestnicy wizyty poznawali też specyfikę pracy Centrum, rozmawiali z pracownikami i uczestnikami, podziwiali wiązanki stworzone przez uczestników z grupy ogrodnik-florysta, wytwory rękodzieła artystycznego oraz wypieki autorstwa kursantów z grup pomoc krawiecka oraz pomocnik piekarza-cukiernika.
          
19.09.2011 r.
Odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miasta Zielona Góra.
Członkowie wysłuchali relacji dotyczącej działań prowadzonych przez Centrum, oferty pomocowej oraz szczegółów realizowanego projektu.
Z satysfakcją podzieliliśmy się informacją o wysokim, bo sięgającym ponad 50 proc., wskaźniku osób zatrudnianych po ukończeniu kursów.
     
07.09.2011 r.
Odwiedził nas Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Adam Urbaniak. Zapoznał się z działalnością placówki oraz szczegółami realizowanego projektu.
Wyraził podziw dla osiąganych rezultatów.
Rozmowa dotyczyła przyszłości Centrum, tj. możliwości kontynuowania naszej misji po zakończeniu realizacji projektu.
06.09.2011 r.
Gośćmi Centrum byli: prezes krakowskiego Stowarzyszenia Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej „Małopolskie Forum Pracy” Mariusz Jachimczuk oraz kierownik CIS Anna Banach, którzy poinformowali o programie oddłużania bezrobotnych lokatorów gminnych mieszkań w Krakowie. Inicjatywę tę od blisko roku wspólnie realizują obie instytucje.
W spotkaniu, poza pracownikami CIS, wzięli udział przedstawiciele zielonogórskich instytucji: Irena Radziusz – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Mieczysław Jerulank – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wiktor Fanajło – zastępca dyrektora ZGKiM, Helena Guhl z gorzowskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” oraz Nina Kowalonek – p.o. kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP.
Mimo, że działania o podobnym charakterze już od jakiegoś czasu realizowane są na zielonogórskim terenie, blisko dwie godziny dyskutowano o możliwości zwiększenia ich efektywności m.in. poprzez bezpośrednie zaangażowanie CIS jako instytucji specjalizującej się w szkoleniach o charakterze nie tylko zawodowym, ale również doradczym oraz terapeutycznym.
     
15.06.2011 r.
Wizytę w Centrum złożył Marek Kamiński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Interesował się efektami obecnie realizowanego w CIS projektu. Obejrzał również sale, w których odbywają się zajęcia, m.in. pracownię rękodzieła artystycznego.
20.05.2011 r.
Odwiedziła nas Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak.
Rozmawiano o działalności Centrum oraz planach na przyszły rok.
Spotkanie było też okazją do zaprezentowania artystycznych rękodzieł wykonanych przez naszych uczestników.
05.04.2011 r.
Naszym gościem był Cezary Miżejewski - radca ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, członek Rady Ekspertów Społecznych Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN), były wiceminister pracy, współautor ustaw o zatrudnieniu socjalnym 
i spółdzielniach socjalnych. Rozmawialiśmy o działalności Centrum oraz planach na przyszłość.
25.03.2011 r.
Gościliśmy Senatora RP Stanisława Iwana, który spotkał się z uczestnikami projektu. Opowiedział o codziennej pracy senatora, zwiedził też siedzibę Centrum. Kursanci byli pod wrażeniem niezwykłej otwartości gościa. Z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia, wykorzystali też czas przeznaczony na zadawanie pytań.
23.03.2011 r.
Odwiedził nas wicemarszałek województwa lubuskiego Maciej Szykuła. Zapoznał się z działalnością Centrum, w szczególności 
z efektami projektu współfinansowanego z EFS. Pan Marszałek był pod wrażeniem bazy lokalowej i wyposażenia naszej siedziby oraz dużej liczby osób powracających do pracy po zakończonym udziale w kursach.
03.12.2010 r.
Gościliśmy Iwonę Miś-Kwiatkowską - dyrektora oraz Radosława Brodzika - p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, a także reportażystę Radia Zachód Cezarego Galka.
W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor CIS Wacław Hansz, kierownik projektu Anita Buraczewska oraz „absolwenci” kursów – Wanda 
i Maciej.
Okazją do spotkania było zdobycie przez Cezarego Galka III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Ludzka twarz EFS” za reportaż pt. „Dogonić życie” opowiadający o zmianach, jakie zaszły w życiu uczestników projektu realizowanego w CIS.
Rozmawiano m.in. o możliwościach wykorzystania funduszy unijnych przez Centrum Integracji Społecznej, a także roli mediów 
w propagowaniu dobrych praktyk związanych z szeroko rozumianą integracją społeczną.
     
 27.07.2010 r.
Odwiedził nas Artur Zasada, pierwszy w historii poseł do Parlamentu Europejskiego z woj. lubuskiego. Spotkał się w sali konferencyjnej  
z blisko sześćdziesięcioosobową grupą uczestników projektu. Opowiedział o swojej pracy w Brukseli, a także o tym, czym się zajmuje na co dzień, jakie problemy są mu szczególnie bliskie i które w pierwszej kolejności stara się rozwiązać. Przedstawił też rezultaty działań podjętych na rzecz rozwoju województwa lubuskiego.
Był również czas na pytania uczestników.
Na zakończenie nasz gość otrzymał od uczestników projektu skromne upominki – wiązankę kwiatów wykonaną przez grupę ogrodnik-florysta oraz jeszcze ciepły bochenek chleba – upominek od uczestników grupy pomocnik piekarza.
          
07.07.2010 r.
Gościliśmy prof. zw. dr hab. Czesława Osękowskiego, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas spotkania Anita Buraczewska - kierownik projektu  i Sylwia Lis – pracownik socjalny CIS przedstawiły działania realizowane w ramach projektu „Aktywność się opłaca-CIS w Zielonej Górze szansą powrotu na rynek pracy”.
Wizyta zakończyła się deklaracją współpracy, która pozwoli studentom kierunków pedagogicznych UZ na realizowanie praktyk w CIS,
a tym samym na zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących realizacji reintegracji zawodowej i społecznej.
12.05.2010 r.
Gościem Centrum był Radu Dreptate, zwierzchnik instytucji zajmujących się pomocą społeczną w rumuńskiej Bystrzycy (Bistrita), które jest miastem partnerskim Zielonej Góry.
Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania pracowni i sal szkoleniowych Centrum, następnie gość spotkał się z pracownikami CIS, aby bliżej zapoznać się z codzienną pracą, celami oraz rezultatami działań. Dużym  zaskoczeniem dla naszego gościa była informacja o tym, że aż połowa uczestników kursów w CIS powraca na rynek pracy. To kolejny dowód na to, że nasza praca ma sens.
24.03.2010 r.
Dziś w sali konferencyjnej CIS Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki podpisał porozumienia z gminami Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór i Zielona Góra. Umożliwi to mieszkańcom tych gmin uczestnictwo w projekcie pn. „Aktywność się opłaca-CIS w Zielonej Górze szansą powrotu na rynek pracy”.
Radością napawa myśl, że będziemy nieść pomoc osobom również spoza miasta Zielonej Góry, a w rezultacie więcej osób powróci na rynek pracy.
          
23.09.2009 r.
Na zaproszenie kierownika CIS odwiedził nas Wójt Gminy Zabór Andrzej Bukowiecki. W trakcie spotkania omawiano m.in. możliwość przystąpienia gminy do projektu, którego realizacja rozpocznie się w styczniu 2010 r. Podpisanie porozumienia w tej sprawie
z Prezydentem Miasta Zielona Góra umożliwiłoby mieszkańcom gminy Zabór udział w kursach oferowanych przez CIS.
22.09.2009 r.
Gościliśmy posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, członka Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Poseł zapoznał się z działalnością Centrum, wyraził także zainteresowanie przewidywaną formą organizacyjno-prawną CIS w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych.
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL