Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Pozostałe

Rekrutacja

Rekrutacja
Do projektu „Lepsze jutro 3”
 
Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Centrum Integracji Społecznej
Kontakt w sprawie rekrutacji: Magdalena Rybczyńska – Specjalista ds. rekrutacji,
tel. 68 455 36 75, e-mail: m.rybczynska@cis.zielonagora.pl
Miejsce:
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4
 
 

Załączniki

Zapraszamy

Komunikat

W związku z koronawirusem COVID-19 kontakt z pracownikami Centrum jest możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonów:
68 470 33 03, 68 455 36 74 lub mailowo: sekretariat@cis.zielonagora.pl

Razem dla Zielonej Góry

Jesteśmy gotowi

1 lipca wznawiamy działalność szkoleniową!
W związku z tym, w Centrum trwają przygotowania do tego, aby naszym uczestnikom i pracownikom zapewnić bezpieczne warunki do realizacji zajęć.
W budynku znajdują się m.in. pojemniki z płynami do dezynfekcji rąk, kosze na zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). Dodatkowo, zgodnie z wymogami, stworzyliśmy izolatorium, które będzie wykorzystywane w przypadkach wskazujących na zakażenie koronawirusem COVID-19. Pod koniec czerwca odbędzie się także dezynfekcja całego obiektu.
     
 
     
 
     
 

Komunikat

Od 1 czerwca br. specjaliści Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze będą udzielać bezpłatne porady osobom bezrobotnym. 
W każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 8.00 do 12.00 dyżury pełnić będą:
    - doradca zawodowy -  tel. 68 455 36 75, e-mail: doradca.zawodowy@cis.zielonagora.pl
    - psycholog - tel. 68 455 36 72, e-mail: psycholog@cis.zielonagora.pl
    - terapeuta -  tel. 68 455 36 72, email: terapeuta@cis.zielonagora.pl
    - coach/trener personalny -  tel. 68 455 36 75, e-mail: trener.personalny@cis.zielonagora.pl

Projekt "Lepsze jutro"

Istotą projektu jest połączenie edukacji o charakterze społecznym ze szkoleniami zawodowymi w deficytowych specjalnościach, których częścią są praktyki odbywane u pracodawców.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 402 osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra (tj. gminy: Zielona Góra, Sulechów, Czerwieńsk, Świdnica, Zabór), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy
i w społeczeństwie.
Celem jest również zapoznanie lokalnych społeczności z korzyściami, jakie z aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym płyną dla regionu.
Planowane efekty
- liczba osób, które ukończą szkolenia i uzyskają kwalifikacje zawodowe - 322;
- w tym: liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich - 178; osób poniżej 25 roku życia – 141;
- liczba osób, które podejmą zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu i będą pracować przez minimum 
  3 miesiące - 89, w tym min. 45 osób zaliczających się do III profilu pomocy.
Wartość projektu
13 369 083,49 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej
10 000 635,19 zł
czytaj dalej
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL