Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Radio Index

Centrum Integracji Społecznej zaprasza na targi pracy. Organizuje je z OHP

“Aktywizuj się na wiosnę” – pod takim hasłem odbędą się targi pracy organizowane przez zielonogórskie Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy. Wydarzenie zaplanowano na środę 19 kwietnia pomiędzy godziną 10 a 12. 
Targi pracy odbędą się w siedzibie CIS, czyli przy ulicy Staszica 4 w Zielonej Górze. 

Centrum Integracji Społecznej zaprasza na szkolenia pod hasłem “Nowe jutro 3”

Ruszyła rekrutacja do projektu pod hasłem „Nowe jutro 3”. Ideą programu jest wsparcie zawodowe oraz społeczne. Z oferty skorzystać będzie mogło ponad 130 osób. Jakie warunki muszą spełnić? Przede wszystkim być osobami bezrobotnymi i bez stałego źródła dochodów.
Szansę na udział w szkoleniach mają także osoby bez kwalifikacji zawodowych. Bo nabyć je będzie można podczas warsztatów. Chodzi o cztery specjalności zawodowe: pracownik gospodarczy, terenów zieleni, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej oraz pracownik fizyczny. Mówi Anita Buraczewska, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

Centrum Integracji Społecznej szuka chętnych na kursy zawodowe

Trwa rekrutacja na kursy zawodowe prowadzone przez zielonogórskie Centrum Integracji Społecznej. Kursy są szansą na zdobycie nowego fachu i to w zaledwie kilka miesięcy. W obecnej ofercie CIS znajdziemy kursy przygotowujące do pracy w charakterze pracownika sklepowego, budowlanego, opiekuna środowiskowego lub robotnika gospodarczego.
Szkolenia na pierwszych trzech specjalnościach rozpoczną się już 1 września. Dwa miesiące później, czyli od listopada, ruszy kurs w zakresie robotnika gospodarczego. Każde z nich będzie trwało pół roku. A kto może skorzystać z kursów? O tym Anita Buraczewska, dyrektorka Centrum Integracji Społecznej.

Lepsze jutro dla wykluczonych społecznie – szkolenia, kursy i szansa na pracę

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zwolnione z zakładów karnych czy długotrwale bezrobotne mogą skorzystać z pomocy w znalezieniu pracy. Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze prowadzi dla nich projekt „Lepsze Jutro II”. Proponuje udział w szkoleniach i kursach zawodowych, dzięki którym można zdobyć nowe kwalifikacje.
Jutro rozpocznie się nabór uczestników do pierwszego kursu o specjalności „robotnik gospodarczy”. Zajęcia będą trwały od listopada do kwietnia. Zostaną podzielone na dwie części – zajęcia społeczne i zawodowe.
Zajęcia społeczne odbywają się w siedzibie centrum i są to spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem, terapeutą uzależnień, doradcą zawodowym, coachem oraz pracownikiem socjalnym. Natomiast zajęcia zawodowe odbywają się na terenie zielonogórskich zakładów pracy lub naszych partnerskich gmin – Sulechowa, Zaboru i Czerwieńska. Nasi uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne oraz stypendium szkoleniowe. Zakładając, że osoba będzie miała 100-procentową obecność podczas kursu, wysokość tego wsparcia może wynosić 2400 złotych. 

Kolejna szansa na szkolenia dla bezrobotnych

Brak pracy to nadal wielki problem dla wielu Polaków. Niestety pracodawcy szukają osób ze specjalnym przeszkoleniem, które często jest kosztowne. Na szczęście istnieją pomocne organizacje.

Streetworkerzy patrolują ulice Zielonej Góry

Radio Index - Streetworkerzy patrolują ulice Zielonej Góry                                           22.01.2014 r.

Radio Index

http://www.uzetka.pl/Szkolenia-dla-bezrobotnych-art3622                                           06.01.2010 r.
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL