Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Kto może zostać uczestnikiem?

Kto może zostać uczestnikiem?

Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków i chcesz uczestniczyć w kursie, zgłoś się do nas!  
Uczestnikiem kursu może zostać osoba:
 •  długotrwale bezrobotna (zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy co najmniej przez 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),
 • uzależniona,
 • zwolniona z zakładu karnego,
 • bezdomna, realizująca Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności,
 • niepełnosprawna w stopniu lekkim lub umiarkowanym.
Uczestnicy kursów otrzymują miesięczne świadczenie integracyjne w wysokości:
 •  50 % zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym miesiącu (tzw. okresie próbnym),
 • 100% zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach.
Rekrutacji uczestników dokonuje CIS wraz z instytucjami współpracującymi: 
 • Powiatowym Urzędem Pracy,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • Lubuskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień.
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL