Radio Zachód

Kolejny nabór do projektu „Lepsze Jutro II”

  • 10-02-2020
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna rekrutację do czwartej edycji projektu "Lepsze jutro II".
Program adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – m.in. do bezdomnych, uzależnionych, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych czy pozostających pod opieką ośrodków pomocy społecznej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją