Kronika projektu

Sierpień

  • 25-03-2019
31.08.2018 r.
Ostatnia edycja grupy pracownik gospodarczy zakończyła udział w projekcie. Kursanci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.
28.08.2018 r.
Uczestnicy grupy pracownik gospodarczy przystąpili do egzaminu końcowego potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe. Wszyscy absolwenci zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją