Kronika

Sierpień

  • 10-08-2021
31.08.2021 r.
Udział w V edycji projektu „Lepsze jutro II” zakończyło 14 osób  - 3 osoby w grupie pracownik sklepowy, 5 w grupie pracownik budowlany i 6 w grupie opiekun środowiskowy. Przez ostatnie pół roku pod okiem ekspertów rozwijali umiejętności i nabywali doświadczenia w wybranych specjalnościach. Podczas oficjalnego zakończenia wręczono dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Były gratulacje, wspomnienia i radość. Przed naszymi uczestnikami nowe możliwości i szanse, za nami kolejny zamknięty rozdział. Pora otworzyć nowy.  
     
 
     
24, 25.08.2021 r.
Uczestnicy V edycji projektu przystąpili do egzaminów zawodowych mających potwierdzić zdobyte kwalifikacje. Pod okiem ekspertów odbyły się egzaminy w specjalnościach: pracownik sklepowy, pracownik budowlany i opiekun środowiskowy. Podczas egzaminu powaga i skupienie, a tuż po nim ulga i radość  – tak chyba najtrafniej można opisać miny naszych podopiecznych.  Wyniki zaś przyjęte były przez nich z zadowoleniem i satysfakcją, a przez nas z ogromną dumą. Nabyta wiedza i kwalifikacje potwierdzone bardzo dobrze zdanym egzaminem na pewno pomogą w dalszej drodze zawodowej. 
          
06.08.2021 r.
Uczestnicy  CIS  ze specjalności gospodarczej oraz budowlanej  zdobywają  umiejętności zawodowe podczas praktyk m.in. w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nietrudno dostrzec w tym korzyści dla obu stron – uczestnicy mogą wdrożyć się w pracę i zdobyć fachowe umiejętności, jednocześnie zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą, a placówki mają wymierną pomoc w postaci „rąk do pracy”. 
Ostatnio swoją pracą wsparli m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze. Dyrekcja placówek podkreślała zaangażowanie i dokładność uczestników. Bardzo nas to cieszy i bardzo Wam dziękujemy.
          
03.08.2021 r.
Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający. Aby podjąć pracę, często wymagane jest ukończenie odpowiednich szkoleń i kursów. Nowe umiejętności to możliwość rozwoju i perspektywa lepszej pracy. Staramy się by podczas uczestnictwa w projekcie „Lepsze jutro II” kursanci mogli nabywać umiejętności odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców. Jedną z nich jest obsługa wózków widłowych. Nasi kursanci z grup: pracownik sklepowy i pracownik budowlany mieli okazję przejść pełne szkolenie z tego zakresu, a 3.08.2021 r. przystąpić do certyfikowanego egzaminu. Cieszymy się, że większość z nich skorzystała z tej szansy i będą mogli dopisać kolejną umiejętność do swojego CV. 
          
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją