Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

O projekcie

O projekcie

Informacja o projekcie „Lepsze jutro 3”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Okres realizacji projektu: od 15 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
Wartość projektu: 2 579 256,98 PLN.
Czas realizacji szkoleń: od 12.2021 r. do 06.2023 r. 
 
Liderem jest Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, a partnerem Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko.  Obszar, na którym będzie realizowany projekt to obszar MOF Zielona Góra (gminy: Miasto Zielona Góra, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór) i miejscowości z obszaru oddziaływania MOF ZG (Miasto Nowa Sól, Miasto i Gmina Otyń, Gmina Nowogród Bobrzański).
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa z życiu społecznym Łączna liczba uczestników projektu to 132 osoby.
Grupę docelową stanowią osoby określone w art. 1 ust. 2 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym (z uwzględnieniem ust. 3).
 
Zadanie 1 - projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 120 osób w specjalnościach:
  • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej  
  • pracownik gospodarczy
  • pracownik terenów zieleni
Czas trwania szkoleń – 6 miesięcy. Uczestnicy będą brać udział
w zajęciach społecznych i zawodowych. Zajęcia społeczne oraz zajęcia z teorii zawodu będą odbywać się w siedzibie CIS, natomiast zajęcia zawodowe praktyczne w zakładach pracy na terenie Zielonej Góry oraz partnerskich gmin.
 
W projekcie przewidziano 3 edycje szkoleń.
I edycja – rozpoczęcie luty 2022 r.
II edycja – rozpoczęcie lipiec 2022 r.
III edycja – rozpoczęcie styczeń 2023 r.
 
Zadanie 2 – to kursy zawodowe dla 12 osób z niepełnosprawnościami w specjalności pracownik fizyczny (do wyboru obsługa stajenna, obsługa hotelowa i prace remontowo – budowlane). Założono przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, każda trwać będzie 6 miesięcy. Przewidziano m.in. poradnictwo grupowe oraz zajęcia terapeutyczne.
 
Uczestnicy projektu będą otrzymywać  posiłek w każdym dniu uczestnictwa w zajęciach, odzież ochronną, wstępne badania lekarskie, szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu. Otrzymają również świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych, a także stypendium szkoleniowe oraz dodatki motywacyjne.
 

„Razem dla Ukrainy”

Od 1 sierpnia 2022 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest realizatorem zadania publicznego pod tytułem "Razem dla Ukrainy". Uzyskaliśmy finansowanie z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.
 
W odpowiedzi na potrzeby uchodźców z Ukrainy – głównie mam, które uciekły przed wojną z małymi dziećmi, a chcą wejść na rynek pracy, Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w centrum Zielonej Góry uruchomiło 5-godzinny świetlicowy oddział przedszkolny dla dzieci. Dodatkowo oferujemy: wsparcie psychologiczne, naukę języka polskiego i inne działania wyrównujące deficyty/ułatwiające włączenie dzieci w polski system edukacji.
 
20-stka dzieci z Ukrainy może w bezpiecznych, komfortowych warunkach kreatywnie i aktywnie spędzać czas. Z zajęciami dodatkowymi, zapewniamy opiekę dzieciom z Ukrainy nawet do 8 godzin dziennie. Rodzice/opiekunowie dzieci z Ukrainy nie ponoszą opłat, miejsce jest dla nich bezpłatne. Uśmiechów nie ma granic!
 
Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miesiącami dla dzieci z Ukrainy w wieku 3 do 5 lat – kontakt: Klaudia/Olga 600 987 470. Serdecznie zapraszamy!
 
Poniżej link do filmiku promocyjnego projektu:
"Razem dla Ukrainy" Mamy pomoc dla Mam! - Więcej...
 
Serdecznie zapraszamy np. do odwiedzin zainteresowane mamy/opiekunów dzieci z Ukrainy, by przekonały się, że ich dzieci mogą radośnie i twórczą spędzać czas gdy one uczestniczą np. w kursach oferowanych przez CIS czy do zamieszczenia informacji o partnerstwie i o projekcie na stronie CIS.
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL