Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Kronika projektu

Wrzesień

13.09.2016 r.
Uczestnicy pierwszej edycji projektu „Lepsze jutro” zdobywający kwalifikacje zawodowe przez 6 miesięcy w specjalnościach pracownik sklepowy, opiekun dziecka i opiekun środowiskowy po raz ostatni spotkali się w Centrum, by odebrać zaświadczenia i certyfikaty. Szkolenie kontynuują kursanci z grup pracownik fizyczny i pracownik gospodarczy.
          
12.09.2016 r.
Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Uczestnicy odbywają rozmowy z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i instruktorami zawodu.
     
12.09.2016 r.
Uczestnicy grup pracownik sklepowy, opiekun dziecka oraz opiekun środowiskowy przystąpili do egzaminów potwierdzających zdobyte umiejętności i kompetencje.
Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.
          
10.09.2016 r.
Uczestnicy projektu „Lepsze jutro” byli na wycieczce integracyjnej we Wrocławiu.
Głównym punktem programu była wizyta w Panoramie Racławickiej. Duże zainteresowanie wzbudziło też Afrykarium.
05.09.2016 r.
Uczestnicy grupy pracownik gospodarczy odbywający praktyki zawodowe w gminie Czerwieńsk odnowili plac zabaw znajdujący się na terenie gminy.

Sierpień

18 i 23.08.2016 r.
Kursanci uczestniczyli w tzw. rozmowach symulacyjnych. Próbowali „sprzedać” swoje umiejętności pracodawcy, w których rolę wcielił się doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Kamil Ginter. Zapewniali o swoich umiejętnościach zawodowych i udowadniali, że to właśnie oni zasługują na zatrudnienie.
Na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzone rozmowy.
     
16,17,30.08.2016 r.
Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności pozwalające na uratowanie ludzkiego życia w nagłej sytuacji. Pani z grupy opiekun dziecka odbyły dodatkowe szkolenie za zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku do lat 3.
     

Lipiec

12.07.2016 r.
Wicemarszałek Romuald Gawlik oraz dyrektor CIS Wacław Hansz podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Projekt o wartości 13 369 083,49 PLN realizowany będzie do 31 października 2018 r.
W ramach projektu nowe kwalifikacje zawodowe otrzymają 402 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
          
1 2 3
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL