Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Kronika projektu

Lipiec

24.07.2017 r.
Odbyło się spotkanie z grupą osadzonych przebywających w zielonogórskim Areszcie Śledczym, podczas którego przekazano informacje na temat oferowanego wsparcia w projekcie „Lepsze jutro”.

Czerwiec

15.06.2017r.
W naszej siłowni plenerowej regularnie ćwiczy Pani Zofia Bielec. Brawo!
Zapraszamy wszystkich chętnych.
14.06.2017 r.
9 osób rozpoczęło udział w II edycji projektu „Lepsze jutro” w specjalności pracownik fizyczny. W dniu dzisiejszym uczestnicy podpisywali umowy, wzięli także udział w szkoleniu BHP. Od jutra, pod czujnym okiem instruktorów, rozpoczną zajęcia w Zielonogórskim Klubie Jeździeckim Przylep Lotnisko.
     
13.06.2017 r.
Kolejna grupa uczestników projektu „Lepsze jutro” uzyskała status absolwentów CIS. Przez 15 miesięcy osoby bezrobotne przygotowywały się do wykonywania zawodu pracownik fizyczny. Kursanci odbywali praktyki z zakresu obsługi stajennej i hotelowej oraz zagospodarowania terenów zielonych. Dziś otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności zawodowe.
     

Maj

31.05.2017 r.
Kursanci wysłuchali wykładu Zdzisława Klima - zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy, który dpowiadał też na pytania uczestników z zakresu prawa pracy.
          
31.05.2017 r.
Rafał Jaszczyński – prezes Stowarzyszenia Rafała Jaszczyńskiego podczas spotkania z uczestnikami przybliżył profil działalności stowarzyszenia. Opowiedział o swojej działalności, skupiającej się wokół propagowania oddawania szpiku kostnego, krwi i narządów do transplantacji, a także promującej sport, kulturę i ochronę środowiska. Chętni mogli zaopatrzyć się w kartę „In case of emergency” 
(pol. w nagłym wypadku).
     
31.05.2017 r.
Z uczestnikami projektu „Lepsze jutro” spotkał się Miejski Rzecznik Konsumentów Krystyna Ujma, która podzieliła się wiedzą związaną
z tajnikami prawa konsumenckiego. Zapoznała też słuchaczy z warunkami reklamacji towaru oraz odpowiadała na liczne pytania.
     
31.05.2017 r.
Uczestnicy oraz absolwenci kursów spotkali się z przedstawicielami Agencji Pracy Tymczasowej DEMP. Podczas spotkania zaprezentowano oferty pracy w charakterze pracownika gospodarczego oraz pracownika produkcji.
          
15.05.2017 r.
Odbyło się spotkanie absolwentów oraz uczestników projektu „Lepsze jutro” z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej SUKCES. Przedstawiona została oferta pracy związana z renowacją kamienic.

Kwiecień

11-12.04.2017 r.
Kursanci z grup opiekun dziecka, opiekun środowiskowy, pracownik sklepowy i pracownik gospodarczy wzięli udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Większą część szkolenia stanowiły zajęcia praktyczne, które odbywały się zarówno na fantomach, jak i na pozorantach.
          
10.04.2017 r.
Uczestnicy I edycji projektu „Lepsze jutro” kształcący się w specjalności pracownik gospodarczy przystąpili do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kompetencje zawodowe. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.
     
08.04.2017 r.
Uczestnicy CIS z rodzinami wzięli udział w akcji sadzenia lasu zorganizowanej przez Nadleśnictwo Zielona Góra.
          
05.04.2017 r.
Uczestnicy III edycji projektu kształcący się w specjalnościach opiekun dziecka, opiekun środowiskowy oraz pracownik sklepowy wzięli udział we wstępnym szkoleniu BHP.
     
03.04.2017 r.
Rozpoczęliśmy kolejne szkolenia w ramach III edycji projektu „Lepsze jutro”. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe w specjalnościach opiekun dziecka, opiekun środowiskowy i pracownik sklepowy zdobywać będą 24 osoby bezrobotne. Kursy potrwają 6 miesięcy.
          

Marzec

31.03.2017 r.
19 osób zakończyło swój udział w II edycji projektu „Lepsze jutro”. Absolwenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, a także dokumenty potwierdzające nabycie dodatkowych umiejętności m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
     
24, 27, 30.03.2017 r.
Uczestnicy kończący udział w II edycji projektu przystąpili do egzaminów potwierdzających nabycie umiejętności oraz kompetencji zawodowych. Ku naszej radości wszyscy zakończyli je wynikiem pozytywnym.
          
23.03.2017 r.
Już po raz piąty w Centrum odbyły się Zielonogórskie Targi Pracy. W tym roku zaprezentowało się 12 wystawców z Warszawy, Poznania, Szczecina i Zielonej Góry. Wśród nich pracodawcy i agencje pośrednictwa pracy, urzędy oraz instytucje rynku pracy.
W programie targów było seminarium dla przedsiębiorców oraz warsztaty dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej.
Targi organizowane są głównie z myślą o uczestnikach i absolwentach kursów w CIS, dla których stanowią okazję do często pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą.
          
20.03.2017 r.
Uczestniczki kursu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym wzięły udział w szkoleniu z zakresu podstaw medycyny ratunkowej. Podczas warsztatów zdobyły umiejętności pozwalające na prawidłowe postępowanie w przypadku zagrożenia życia zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej.
          
20,23.02.2017 r., 10.23.03.2017 r.
Uczestnicy wszystkich grup zawodowych biorący udział w projekcie „Lepsze jutro” wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami zielonogórskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Celem spotkań było zachęcenie kursantów do założenia spółdzielni socjalnej, 
a także przedstawienie możliwości wsparcia oferowanych przez OWES.
     
18.03.2017 r.
Uczestnicy II edycji projektu „Lepsze jutro” byli na wycieczce integracyjnej we Wrocławiu.
Duże zainteresowanie wzbudziła wizyta w Panoramie Racławickiej, a także odwiedziny w Afrykarium. Wieczorem obejrzeli spektakl „Nabucco” Giuseppe Verdiego w Operze Wrocławskiej.
     
17.03.2017 r.
Kursantki z grupy opiekun środowiskowy, które za kilka dni zakończą udział w projekcie, uczestniczyły w spotkaniach z przedstawicielami zielonogórskich firm MedPol 24 oraz ActivMed 24, którzy poinformowali o możliwościach podjęcia pracy w charakterze opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej.
     
03.03.2017 r.
Uczestnicy szkoleń kształcący się w specjalności pracownik gospodarczy wzięli udział we wstępnym szkoleniu BHP.
     
01.03.2017 r.
Rozpoczęła się III edycja projektu „Lepsze jutro” w specjalności pracownik gospodarczy. W szkoleniu uczestniczą 33 osoby. Przez pierwsze dwa miesiące kursu będą brać udział w tzw. zajęciach społecznych, następnie rozpoczną praktyki zawodowe w jednostkach miejskich oraz na terenie partnerskich gmin.
     

Luty

08.02.2017r.
Zakupiliśmy sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu "Lepsze jutro".
          

Styczeń

11 - 25.01.2017 r.
W związku z trwającą rekrutacją do trzeciej edycji projektu „Lepsze jutro”, w sali konferencyjnej odbywają się spotkania z osobami bezrobotnymi skierowanymi do udziału w kursach zawodowych przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracownicy Centrum przedstawiają korzyści związane z udziałem w projekcie, przeprowadzają również indywidualne rozmowy z kandydatami zachęcając do zmiany swojego życia na lepsze.

Grudzień

30.12.2016 r.
Uczestniczki grupy opiekun środowiskowy zakończyły swój udział w projekcie. Otrzymały zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje i kompetencje.
     
09, 15.12.2016 r.
Uczestnicy projektu „Lepsze jutro” wzięli udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonym przez Radosława Blicharczyka – ratownika medycznego.
Podczas szkolenia kursanci zdobyli umiejętności dotyczące przeprowadzania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Ważną częścią kursu były ćwiczenia na specjalistycznych fantomach.
     

Listopad

24.11.2016 r.
Rzecznik Praw Mieszkańców Zielonej Góry Maria Pięta podczas spotkania z uczestnikami drugiej edycji projektu „Lepsze jutro” opowiedziała o swojej pracy, odpowiadała też na liczne pytania kursantów.
     
10.11.2016 r.
Gościliśmy Joannę Godrecką - Bareau z Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Komisji Europejskiej. Podczas spotkań w siedzibie Centrum i Zielonogórskim Klubie Jeździeckim w Przylepie omówiono realizację projektu "Lepsze jutro". W wizycie uczestniczyli  zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Andrzej Wojnakowski oraz zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Zielona Góra Iwona Skowrońska.
          
02.11.2016 r.
Rozpoczęły się comiesięczne spotkania uczestników drugiej edycji projektu z kadrą CIS. Wymieniono informacje dotyczące realizowanych zajęć. Spotkania służą również rozwiązywaniu bieżących problemów.
     

Październik

17.10.2016 r.
Uczestnicy II edycji projektu „Lepsze jutro” od początku miesiąca biorą udział w zajęciach zawodowych zdobywając podstawową wiedzę niezbędną do pracy w charakterze opiekuna dziecka, opiekuna środowiskowego oraz pracownika sklepowego. Poza teorią zawodu zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą konkretnych umiejętności. Szkolenia potrwają, w zależności od zawodowej specjalności, od 6 do 13 miesięcy.
     
03.10.2016 r.
Rozpoczęła się druga edycja projektu „Lepsze jutro”. Sześćdziesięciu uczestników przez najbliższe miesiące będzie kształcić się 
w specjalnościach zawodowych: opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy oraz pracownik gospodarczy. Poza zajęciami reintegracji zawodowej kursanci wezmą udział w szkoleniach z zakresu reintegracji społecznej. Będą spotkania z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym.
          
1 2 3
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL