Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Kronika

Grudzień

31.12.2015 r.
12 osób zakończyło udział w półrocznych szkoleniach. Przez ostatnie miesiące uczestnicy zdobywali kwalifikacje zawodowe w specjalnościach: kasjer-sprzedawca, opiekun środowiskowy oraz ogrodnik terenów zieleni. Brali udział w zajęciach społecznych prowadzonych przez psychologa, terapeutę uzależnień, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, informatyka i lektora języka niemieckiego. Uczestniczyli również w praktykach zawodowych, które odbywały się w placówkach na terenie Zielonej Góry. Wiemy, że część absolwentów już otrzymała propozycje zatrudnienia, pozostałym życzymy, by jak najszybciej dołączyli do tego grona!
          
29.12.2015 r.
Cztery osoby uczestniczące w kursie w specjalności kasjer-sprzedawca przystąpiły do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności zawodowe, który przeprowadzili specjaliści z zielonogórskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości. Podczas sprawdzianu należało wykazać się umiejętnościami z zakresu obsługi klienta oraz kasy fiskalnej. Wszyscy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, w tym jedna osoba, Pani Lidia Towpik, z wynikiem celującym!
     
22.12.2015 r.
Uczestnicy oraz pracownicy wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w sali konferencyjnej. Gośćmi specjalnymi byli: dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Agata Miedzińska oraz zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Nina Kowalonek.
          
18.12.2015 r.
Uczestnicy wzięli udział w symulacji rozmów kwalifikacyjnych. W rolę potencjalnego pracodawcy wcielił się doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy  Kamil Ginter.
          
08.12.2014 r.
Uczestnicy wzięli udział w kolejnym wernisażu. Tym razem była okazja do spotkania z Lucyną Jastrzębską - malarką, która od dwóch lat należy do grupy „Babie Lato” działającej przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Kursanci podziwiali obrazy malowane w technice akwareli.
          
 

Listopad

26.11.2015 r.
Kursantki z grupy opiekun środowiskowy wzięły udział w zajęciach z zakresu geriatrii. Podczas spotkania omówiono problemy geriatryczne, dyskutowano też na temat roli gerontologii i geriatrii we współczesnej medycynie oraz organizacji opieki nad osobami starszymi w Polsce. Zajęcia prowadziła lekarz geriatra Urszula Kawalec-Hurny.
     
18, 25.11.2015 r.
Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowaliśmy spotkania z osobami bezrobotnymi. Celem było przedstawienie oferty kursów zawodowych, które będą realizowane w CIS w 2016 roku. W spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób.
     
18.11.2015 r.
Panie biorące udział w szkoleniu opiekun środowiskowy miały okazję do spotkania z dietetykiem Magdaleną Golińczak. Główne zagadnienia omawiane podczas warsztatów to m.in. zasady prawidłowego żywienia w wieku podeszłym, zasady komponowania posiłków, a także piramida zdrowego żywienia oraz produkty zalecane i przeciwwskazane osobom starszym.
          
17.11.2015 r.
Kursanci wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził szef Sztabu Ratownictwa Zielona Góra, ratownik Krzysztof Niciński. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności pozwalające na uratowanie ludzkiego życia w nagłej sytuacji.
          
 

Październik

29.10.2015 r.
W odpowiedzi na apel Eleonory Szymkowiak radnej Rady Miasta Zielona Góra, uczestnicy grupy ogrodnik terenów zieleni wzięli udział w akcji porządkowania nagrobków na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej.
          
 

Wrzesień

30.09.2015 r.
Rzecznik Praw Mieszkańców Zielonej Góry Maria Pięta podczas godzinnego spotkania poinformowała o zadaniach rzecznika oraz w jakich sprawach może udzielić porady i wsparcia.
     
30.09.2015 r.
Uczestnicy kursów spotkali się z  Sylwią Gromacką – Staśko. Artystka od lat uprawia tzw. malarstwo naiwne, tworząc na płótnie w technice akrylowej i olejnej. Charakterystyczny, pozytywny przekaz jej malarstwa podkreślony jest przez intensywne kolory i bujną kompozycję.
Prace, które podziwiać można w sali konferencyjnej CIS, wzbudzają zachwyt i ogromne zainteresowanie zarówno uczestników, jak i odwiedzających Centrum gości.
          
04.09.2015 r.
Uczestnicy grupy ogrodnik terenów zieleni wzięli udział w warsztatach florystycznych prowadzonych przez kwiaciarkę Urszulę Jankowską. Zajęcia odbyły się w ramach praktyk zawodowych. Panowie przygotowali słonecznikowe wiązanki, które zostaną wręczone zwycięzcom XXX Nocnego Biegu Bachusa.
     

Lipiec

31.07.2015 r.
W ramach obchodów 10-lecia działalności szkoleniowej CIS w zielonogórskiej Palmiarni odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli m.in. Krystyna Wyrwicka - dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Małgorzata Jażdżewska – zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Andrzej Trzeciecki z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.
Podczas gali przekazano okolicznościowe podziękowania przedstawicielom instytucji od lat współpracujących z Centrum w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także osobom fizycznym wspierającym misję CIS.
Elżbieta Piórko – doradca zawodowy CIS otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.
Uroczystość zakończyła się minirecitalem Katarzyny Jarguz.
          
 
          
31.07.2015 r.
W sali konferencyjnej można podziwiać wystawę prac zielonogórskiej malarki Izabeli Sak. Obrazy w technice akrylowej i olejnej wzbudzają zainteresowanie zarówno uczestników kursów, jak i gości odwiedzających Centrum.
     
31.07.2015 r.
Zakończyliśmy realizację projektu „Aktywni od nowa”. Na konferencji podsumowującej obecni byli m.in. Krystyna Wyrwicka - dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także Andrzej Trzeciecki z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, który przedstawił prezentację nt. „Dorobku instytucji reintegracji społecznej i zawodowej w Polsce w latach 2005-2015 i ich miejsca w systemie pomocy i wsparcia”. Podczas uroczystości wręczono też zaświadczenia i certyfikaty uczestnikom kończącym udział w projekcie.
          
30.07.2015 r.
W Centrum odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Od bezdomności do normalności”.
Z tej okazji gościliśmy partnera zagranicznego projektu – Dyrektora BARKI UK z siedzibą w Londynie Ewę Sadowską, która opowiedziała o współpracy w projekcie oraz o działaniach prowadzonych przez BARKĘ UK na rzecz osób bezdomnych na Wyspach Brytyjskich.
Koordynator projektu Dagmara Machlaj przedstawiła raport końcowy z realizacji projektu. Był również czas na wypowiedzi uczestników.
     
24,27.07.2015 r.
Uczestnicy ostatniej edycji projektu „Aktywni od nowa” wzięli udział w tzw. rozmowach symulacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego PUP Kamila Gintera. Osoby kształcące się w zawodach ogrodnik terenów zieleni, kasjer-sprzedawca i opiekun środowiskowy sprawdzali swoje umiejętności w zakresie rozmowy z pracodawcą. Przedstawiali dokumenty aplikacyjne i przekonywali, że to właśnie oni powinni być zatrudnieni. Odbyło się też spotkanie podsumowujące, podczas którego była okazja do indywidualnych ocen każdego z kandydatów.
          
01.07.2015 r.06.07.2015 r.
Artysta plastyk Władysław Klępka zaprezentował w Centrum prace z cyklu EPITAFIA wykonane na barwnym papierze ręcznie czerpanym. Wystawę oglądać można do końca lipca.
     
Uczestnicy grupy opiekun środowiskowy wzięli udział w zajęciach z dietetykiem Magdaleną Golińczak, podczas których omówiono zasady prawidłowego żywienia oraz potrzeby żywieniowe osób starszych. W części praktycznej spotkania ćwiczono układanie i omawianie jadłospisu uwzględniającego różne dolegliwości zdrowotne.
     
01.07.2015 r.
Kolejna edycja kursów rozpoczęta. Najbliższe pół roku to szkolenia w zawodach ogrodnik terenów zieleni, kasjer-sprzedawca i opiekun środowiskowy. Kwalifikacje zawodowe zdobywać będzie 18 osób bezrobotnych.
          
01.07.2015 r.
Uczestnicy projektu „Od bezdomności do normalności” od dziś biorą udział w praktykach zawodowych w Zielonogórskiej Spółdzielni Socjalnej „SUKCES”. Przez najbliższy miesiąc będą wykonywać zlecone zadania, zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie po zakończonym szkoleniu.
 
 

Czerwiec

22.06.2015 r.
Podpisano list intencyjny dotyczący projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa ukierunkowana na aktywizację zawodową młodych Lubuszan”. Partnerem w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego będzie Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Projekt zakłada aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu). W programie przewidziano m.in. staże zawodowe za granicą, a także działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.
          
18.06.2015 r.
Kursanci biorący udział w piątej edycji projektu „Aktywni od nowa” uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Wrocławia. Zwiedzili Panoramę Racławicką, odwiedzili też Ogród Zoologiczny, a w nim Afrykarium – wielki kompleks, w którym prezentowane są zwierzęta Czarnego Lądu.
Wieczorem uczestnicy udali się do Opery Wrocławskiej na przedstawienie „Carmen” Georgesa Bizeta – jedno z najsłynniejszych dzieł 
w światowym repertuarze operowym.
          
17.06.2015 r.
Uczestnicy wzięli udział w elementarnym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas szkolenia omówiono najważniejsze czynności w zakresie ratowania ludzkiego zdrowia i życia, m.in. ocenę sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku, ocenę poszkodowanego i kontrolę czynności życiowych, zasady postępowania w przypadku drobnych urazów oraz zadławienia u osób dorosłych i dzieci. Część szkolenia stanowiły ćwiczenia przy użyciu fantoma.
Szkolenie poprowadził szef sztabu Ratownictwa Zielona Góra Krzysztof Niciński.
     
15.06.2015 r.
Uczestnicy projektu „Od bezdomności do normalności” zakończyli udział w trzeciej edycji projektu. Otrzymali stosowne zaświadczenia, a także dokumenty uprawniające do obsługi wózków podnośnikowych.
     
11,19.06.2015 r.
Osoby szkolące się w specjalności zawodowej opiekun środowiskowy uczestniczyły w zajęciach z geriatrą Urszulą Kawalec - Hurny. Podczas spotkań szczegółowo omówiono m.in. choroby wieku podeszłego, a także rolę i znaczenie gerontologii i geriatrii we współczesnej medycynie oraz organizację opieki na ludźmi starymi.
 
08.06.2015 r.
Przedstawiciele CIS wzięli udział w Pasażu Poradniczym, który odbył się w ramach III Tygodnia Poradnictwa Obywatelskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM.

Maj

27.05.2015 r.
Uczestnicy kształcący się w specjalności ogrodnik terenów zieleni wraz z instruktorem zawodu Jolantą Laczkowską zaprosili pracowników Centrum na spotkanie integracyjne przy ognisku. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Jeździeckim w Raculce – na co dzień jednym z miejsc odbywania praktyk zawodowych tej grupy.
Było nie tylko pysznie, ale przede wszystkim bardzo miło.
          
23.05.2015 r.
Wzięliśmy udział w Targach Aktywności Społecznej zorganizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego, które odbyły się na zielonogórskim deptaku. Podczas imprezy prezentowaliśmy działalność Centrum oraz zachęcaliśmy osoby bezrobotne do udziału w szkoleniach, które rozpoczną się 01 lipca br.
Stoisko przyciągało uwagę również najmłodszych zwiedzających.
 
12 - 21.05.2015 r.
Uczestnicy piątej edycji projektu „Aktywni od nowa” wzięli udział w warsztatach z zakresu kształtowania wizerunku. Podczas zajęć dowiedzieli się, jak zadbać o swój wygląd nie wydając dużej ilości pieniędzy, poznali również zasady dress codu. Panie nauczyły się wykonywania makijażu do pracy oraz na wieczorne wyjście. Szeroko omówione zostały również zasady savoir-vivru.
Zajęcia prowadziła wizażystka Agnieszka Zając.
          
20.05.2015 r.
Od dziś w sali konferencyjnej można oglądać wystawę fotografii autorstwa Bogumiły Hyli-Dąbek pt. Priwit Lwiw – Cześć! Lwów. Artystka jest słuchaczką Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, należy również do klubu fotograficznego FOTOOKO.
Prezentowane zdjęcia zostały wykonane podczas podróży do Lwowa w 2010 i 2012 r.
     
08.05.2015 r.
Zakończyliśmy trwające ponad 3 miesiące szkolenie dla kandydatów na streetworkerów, w którym uczestniczyli studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Kurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Praktyki obejmowały ok. 30 godzin patroli ulicznych, które odbywały się na terenie Zielonej Góry, Nowej Soli oraz Świebodzina. Były okazją do zdobycia doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami bezdomnymi.
W uroczystości udział wzięli dyrektor CIS Wacław Hansz, reprezentująca Uniwersytet Zielonogórski dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna, oraz koordynator projektu "Od bezdomności do normalności" Dagmara Machlaj i streetworker Roman Romanowski.
. Na zakończenie spotkania studenci otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
     

Kwiecień

30.04.2015 r.
Uczestnicy projektów „Od bezdomności do normalności” oraz „Aktywni od nowa” spotkali się z członkami Zielonogórskiej Spółdzielni Socjalnej SUKCES. Celem było uzyskanie praktycznych informacji dotyczących zakładania oraz prowadzenia spółdzielni, określenia zagrożeń oraz sposobów ich niwelowania. Większość kursantów wykazała zainteresowanie założeniem własnej spółdzielni.
     
22.04.2015 r.
Odbył się wernisaż wystawy prac malarskich Ałły Trofimenkovej – Herrmann. Artystka jest absolwentką Lwowskiej Szkoły Wyższej Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej (obecnie Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych). Na co dzień mieszka i pracuje w Łagowie, gdzie m.in. prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi i dorosłymi w Galerii „Magiel”.
Podczas wernisażu zaprezentowano publiczności obrazy z kategorii malarstwa pejzażowego, plenerowego oraz martwej natury.
Organizatorami wydarzenia byli Centrum Integracji Społecznej, Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
          
15.04.2015 r.
W ramach zajęć integracyjnych uczestnicy projektu „Aktywni od nowa” wzięli udział w turnieju bowlingu o puchar Prezesa Lubuskiego TKKF, który odbył się w zielonogórskiej kręgielni MAGMA. Poziom gry był wyrównany, ostatecznie jednak zwycięstwo przypadło Lizretcie Petrie z grupy opiekun środowiskowy oraz Mateuszowi Piechockiemu z grupy ogrodnik terenów zieleni.
          
14.04.2015 r.
W związku z obchodzonym dziś Dniem Ludzi Bezdomnych zorganizowaliśmy dla uczestników projektu „Od bezdomności do normalności” warsztaty integracyjne. Spotkanie odbyło się w zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym i miało charakter podsumowujący realizację pierwszego etapu III edycji projektu. Zajęcia zakończyły się wspólnym posiłkiem przy ognisku.
     
01.04.2015 r.
Uczestnicy piątej edycji projektu „Aktywni od nowa” wzięli udział w warsztatach wielkanocnych w Ochli. Głównym punktem programu było malowanie pisanek metodą batikową. Zajęcia zakończyły się integracją przy ognisku.
          
 

Marzec

30.03.2015 r.
W Zespole Szkół Zawodowych PBO odbył się wernisaż wystawy fotografii Wojciecha Witkowskiego pn. „Bezdomność”. W spotkaniu oprócz autora wziął udział przedstawiciel streetworkerów Roman Romanowski, który przybliżył zebranym problem bezdomności. Opowiedział też o pracy streetworkerów, na co dzień wykonujących swoje obowiązki w ramach projektu „Od bezdomności do normalności”.
Wystawę można oglądać w szkolnej galerii Pakamera do 13 kwietnia.
          
25.03.2015 r.
Już po raz czwarty w Centrum odbyły się Zielonogórskie Targi Pracy.
Swoje oferty przedstawiło 18 wystawców. Wśród nich byli bezpośredni pracodawcy, a także agencje pośrednictwa pracy i organizacje świadczące bezpłatne porady z zakresu prawa, aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia oraz zakładania własnej działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnej.
W trakcie targów odbyło się też seminarium dla przedsiębiorców na temat aktywnych form pomocy oferowanych pracodawcom przez urządy pracy.
Współorganizatorami wydarzenia byli Powiatowy Urząd Pracy oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
          
23.03.2015 r.
Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się wybory uzupełniające na stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Kolegium elektorów większością głosów zdecydowało, że zostanie nim od wielu lat współpracujący z Centrum prof. dr hab. Zdzisław Wołk.
Z tej okazji dyrektor Centrum Wacław Hansz złożył okolicznościowe gratulacje.
11.03.2015 r.
Centrum odwiedziła kolejna grupa uczniów zielonogórskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Tym razem gościliśmy uczniów trzeciej i czwartej klasy.
Młodzież wysłuchała informacji na temat działalności Centrum. Uczestniczyła też w pogadance dotyczącej problemu bezdomności.
     
10.03.2015 r.
Do 20 marca br. w zielonogórskim Zespole Szkół Technicznych prezentowana będzie wystawa fotograficzna pt. „Bezdomność” - w obiektywie Wojciecha Witkowskiego. Zdjęcia zostały wykonane w ramach projektu „Od bezdomności do normalności”.
Wystawie towarzyszyły spotkania z autorem ekspozycji oraz streetworkerem pracującym w projekcie Romanem Romanowskim.
          
04.03.2015 r.
W sali konferencyjnej odbyło się otwarte spotkanie z Pawłem Janczarukiem i jego „Diaporamami”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne. Spektakl diaporam połączono z wykładem na temat ich montażu.
     

Luty

12.02.2015 r.
Pracownicy Centrum spotkali się z przedstawicielami grupy inicjatywnej Młodzi Razem. Tematem spotkania była współpraca w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
     
04.02.2015 r.
Odbyło się spotkanie z dyrektorem Aresztu Śledczego w Zielonej Górze mjr Dariuszem Rączkowskim oraz dyrektorem Zakładu Karnego w Krzywańcu mjr Danielem Janowskim. Omówiono rezultaty działań podejmowanych w ramach realizowanych porozumień. Rozmawiano również o możliwości uczestnictwa Centrum w programie "Nowa Droga" - innowacyjnym modelu współpracy z przedsiębiorstwami 
w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów.
02.02.2015 r.
24 osoby rozpoczęły udział w piątej edycji projektu „Aktywni od nowa”. Przez najbliższe sześć miesięcy będą zdobywać umiejętności społeczne oraz wiedzę i doświadczenie podczas szkolenia w specjalnościach zawodowych: opiekun środowiskowy, kasjer- sprzedawca i ogrodnik terenów zieleni.
          
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 14
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL