Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Kronika

Listopad

24.11.2016 r.
Rzecznik Praw Mieszkańców Zielonej Góry Maria Pięta podczas spotkania z uczestnikami drugiej edycji projektu „Lepsze jutro” opowiedziała o swojej pracy, odpowiadała też na liczne pytania kursantów.
10.11.2016 r.
Gościliśmy Joannę Godrecką - Bareau z Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Komisji Europejskiej. Podczas spotkań w siedzibie Centrum i Zielonogórskim Klubie Jeździeckim w Przylepie omówiono realizację projektu "Lepsze jutro". W wizycie uczestniczyli  zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Andrzej Wojnakowski oraz zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Zielona Góra Iwona Skowrońska.
          
02.11.2016 r.
Rozpoczęły się comiesięczne spotkania uczestników drugiej edycji projektu z kadrą CIS. Wymieniono informacje dotyczące realizowanych zajęć. Spotkania służą również rozwiązywaniu bieżących problemów.
     

Październik

17.10.2016 r.
Uczestnicy II edycji projektu „Lepsze jutro” od początku miesiąca biorą udział w zajęciach zawodowych zdobywając podstawową wiedzę niezbędną do pracy w charakterze opiekuna dziecka, opiekuna środowiskowego oraz pracownika sklepowego. Poza teorią zawodu zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą konkretnych umiejętności. Szkolenia potrwają, w zależności od zawodowej specjalności, od 6 do 13 miesięcy.
     
03.10.2016 r.
Rozpoczęła się druga edycja projektu „Lepsze jutro”. Sześćdziesięciu uczestników przez najbliższe miesiące będzie kształcić się 
w specjalnościach zawodowych: opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy oraz pracownik gospodarczy. Poza zajęciami reintegracji zawodowej kursanci wezmą udział w szkoleniach z zakresu reintegracji społecznej. Będą spotkania z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym.
          

Wrzesień

13.09.2016 r.
Uczestnicy pierwszej edycji projektu „Lepsze jutro” zdobywający kwalifikacje zawodowe przez 6 miesięcy w specjalnościach pracownik sklepowy, opiekun dziecka i opiekun środowiskowy po raz ostatni spotkali się w Centrum, by odebrać zaświadczenia i certyfikaty. Szkolenie kontynuują kursanci z grup pracownik fizyczny i pracownik gospodarczy.
          
12.09.2016 r.
Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Uczestnicy odbywają rozmowy z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i instruktorami zawodu.
     
12.09.2016 r.
Uczestnicy grup pracownik sklepowy, opiekun dziecka oraz opiekun środowiskowy przystąpili do egzaminów potwierdzających zdobyte umiejętności i kompetencje.
Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.
          
10.09.2016 r.
Uczestnicy projektu „Lepsze jutro” byli na wycieczce integracyjnej we Wrocławiu.
Głównym punktem programu była wizyta w Panoramie Racławickiej. Duże zainteresowanie wzbudziło też Afrykarium.
05.09.2016 r.
Uczestnicy grupy pracownik gospodarczy odbywający praktyki zawodowe w gminie Czerwieńsk odnowili plac zabaw znajdujący się na terenie gminy.
 

Sierpień

18 i 23.08.2016 r.
Kursanci uczestniczyli w tzw. rozmowach symulacyjnych. Próbowali „sprzedać” swoje umiejętności pracodawcy, w których rolę wcielił się doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Kamil Ginter. Zapewniali o swoich umiejętnościach zawodowych i udowadniali, że to właśnie oni zasługują na zatrudnienie.
Na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzone rozmowy.
     
16,17,30.08.2016 r.
Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności pozwalające na uratowanie ludzkiego życia w nagłej sytuacji. Pani z grupy opiekun dziecka odbyły dodatkowe szkolenie za zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku do lat 3.
     
 

Lipiec

12.07.2016 r.
Wicemarszałek Romuald Gawlik oraz dyrektor CIS Wacław Hansz podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Projekt o wartości 13 369 083,49 PLN realizowany będzie do 31 października 2018 r.
W ramach projektu nowe kwalifikacje zawodowe otrzymają 402 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
          
 

Czerwiec

17.06.2016 r.
Z kolejną grupą osadzonych pracownicy CIS spotkali się w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Podczas spotkania przybliżono możliwości udziału w projekcie pn. „Lepsze jutro” osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną. Rozdano również materiały informacyjne.

Maj

24.05.2016 r.
Odbył się wernisaż prac Agaty Szczecińskiej – absolwentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, w którym udział wzięli uczestnicy i pracownicy Centrum.
Tematem przewodnim obrazów jest koń – ulubione zwierzę autorki. Prace charakteryzuje dynamizm i radość ruchu, jakim cechują się konie, a także ekspresja i przypadkowość plam. Substancją wykorzystaną do malowania była kawa.
Obrazy można podziwiać w sali konferencyjnej CIS do połowy czerwca.
          
20.05.2016 r.
W Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyło się spotkanie z osadzonymi.
Celem spotkania było zapoznanie z ofertą CIS osób, które w najbliższym czasie zakończą odbywanie kary pozbawienia wolności.
13.05.2016 r.
Uczestnicy grupy pracownik gospodarczy otrzymali odzież roboczą, w skład której wchodzą między innymi kaski, dwa rodzaje butów, rękawice, kombinezony i kurtki.
Od poniedziałku kursanci rozpoczynają praktyki zawodowe.
          
04.05.2016 r.
Rozpoczęliśmy comiesięczne spotkania uczestników z kadrą CIS. Zebrania służyć mają rozwiązywaniu bieżących problemów oraz wymianie informacji dotyczących realizowanych zajęć. Wspólnie oceniamy również postępy kursantów dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej.
     

Kwiecień

09.04.2016 r.
Pracownicy jednostek miejskich, którzy w najbliższych miesiącach będą pracować z uczestnikami, rozpoczęli kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
04.04.2016 r.
Uczestnicy szkoleń kształcący się w specjalnościach pracownik gospodarczy, pracownik fizyczny, opiekun dziecka, opiekun środowiskowy oraz pracownik sklepowy biorą udział w zajęciach zawodowych. Poza teorią zawodu zdobywają praktyczną wiedzę dotyczącą konkretnych umiejętności. Szkolenia potrwają, w zależności od zawodowej specjalności, od 5 do 15 miesięcy.
          

Marzec

14.03.2016 r.
Rozpoczęliśmy kolejną edycję szkoleń zawodowych. Osoby mające problemy ze znalezieniem zatrudnienia będą zdobywać nowe kwalifikacje w specjalnościach: pracownik gospodarczy, pracownik sklepowy, opiekun dziecka, opiekun środowiskowy oraz pracownik fizyczny. 
          
 

Styczeń

12, 19, 26.01.2016 r.
Przeprowadziliśmy kolejne spotkania z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Celem było przedstawienie oferty kursów zawodowych, które będą realizowane w CIS w 2016 roku. W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 100 osób.
          
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 14
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL