Logo: Centrum Integracji Społecznej
Logo: BIP

Kronika

Listopad 2009 r.

30.11.2009 r.
Nadszedł dzień rozstania z uczestnikami kończącymi udział w projekcie. 22 osoby z grup: opiekun dziecka, opiekun osoby starszej, pracownik budowlany, szwacz oraz pomoc kuchenna odebrały zaświadzczenia oraz upominki.
Na zakończenie kursanci przygotowali słodki poczęstunek.
     
 
13.11.2009 r.
Uczestniczki kursu opiekunka dziecka spotkały się z asystentami rodzinnymi - Martą Szalińską i Anitą Dopieralską. Tematem była praca asystentów rodzinnych-nowa forma pomocy w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów socjalnych, psychologicznych 
i wychowawczych w rodzinie. Organizatorem zajęć była Izabela Kraśko, psycholog.
 
04.11.2009 r.
Zaświadczenia o ukończeniu kursu otrzymały panie, które przez 6 miesięcy kształciły się w zawodzie kasjera-sprzedawcy. W trakcie szkolenia kursantki zdobyły teoretyczną wiedzę dotyczącą technik sprzedaży oraz standardów obsługi klienta, ukończyły kurs obsługi kas fiskalnych, odbyły również pięciomiesięczną praktykę w hipermarkecie.
     
Zdjęcie nr 1- absolwentki: Grażyna Nowak, Agnieszka Dziobek i Barbara Szaj z instruktorem zawodu oraz pracownikiem socjalnym 
i doradcą zawodowym.
Zdjęcie nr 2 - Kierownik CIS wręcza zaświadczenie uczestniczce kursu.

Październik 2009 r.

30.10.2009 r.
Kolejne osoby zakończyły udział w projekcie. Uczestnicy grupy ogrodniczej (na zdjęciach - Maria Skotarczyk i Ryszard Jagielski) otrzymali z rąk kierownika CIS-Wacława Hansza zaświadczenia o ukończeniu kursu.
     
 
28,29,30.10.2009 r.
Kursanci z grupy ogrodniczej w ostatnich dniach pobytu w CIS uczyli się projektowania ogrodów. Z prowadzącą zajęcia Joanną Hołubowicz przygotowywali plany zagospodarowania przydomowego ogródka, wybierali rośliny i pracowali nad ich właściwym rozmieszczeniem. Zdobycie tej wiedzy było dla nich bardzo ważne. Mamy nadzieję, że umiejętność ta okaże się również cenna dla przyszłego pracodawcy. „Ogrodnicy” zadbali również o to, aby na wiosnę wokół siedziby CIS zrobiło się pięknie i kolorowo - posadzili rośliny i kwiaty cebulowe.
     
 
 
14.10.2009 r.
To już ostatni integracyjny wyjazd w tej edycji kursów. Beneficjenci zwiedzili osadę w Biskupinie. Mimo niesprzyjającej aury chętnie oglądali zabytkowe zabudowania. Miejscowy przewodnik opowiadał o historii tego najbardziej znanego rezerwatu archeologicznego w Europie. 
W drugiej części wycieczki uczestnicy odwiedzili zoo w Poznaniu. Ogromne wrażenie zrobiła na wszystkich Słoniarnia, zajmująca ok. 8 ha powierzchni. Oddana do użytku w 2008 r. jest uznawana za największą atrakcję poznańskiego ogrodu zoologicznego.
     
 
09.10.2009 r.
Dzień niezwykle ważny i uroczysty. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Aktywność się opłaca-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze szansą powrotu na rynek pracy”. Projekt realizowany będzie od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r., a jego wartość to blisko 2,5 miliona złotych. To największy z projektów realizowanych w woj. lubuskim w ramach poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umowę podpisali: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Tomasz Wontor oraz Kierownik Centrum Integracji Społecznej Wacław Hansz. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zwiedzili również sale wykładowe oraz pracownie. W uroczystości brali udział pracownicy CIS oraz uczestnicy kursów.
     
07.10.2009 r.
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Henryk Martynowski podczas spotkania z uczestnikami projektu opowiedział o swoich obowiązkach oraz zadaniach formacji, którą kieruje. Odpowiedział też na pytania kursantów.

Wrzesień 2009 r.

30.09.2009 r.
Odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu – „Jak żyć w kryzysie?” Przedstawiciele zielonogórskiego oddziału banku PKO BP: Lech Kurowski – dyrektor i Maria Poźniak – naczelnik wydziału klienta detalicznego przedstawili korzyści płynące z posiadania kont bankowych. Mówili też o różnych formach oszczędzania oraz o rodzajach kont i lokat bankowych. Przekonywali, że konto warto założyć nawet wtedy, gdy miesięczne dochody są niewielkie i trudno zaoszczędzić większe kwoty.
23.09.2009 r.
Kolejna wycieczka za nami. Zwiedzano m.in. Świątynię Wang w Karpaczu, sztolnie uranowe i Park Miniatur w Kowarach oraz miasteczko westernowe w Ścięgnach. Kursantom towarzyszyli: przewodnik PTTK Jarosław Wnorowski oraz pracownik socjalny CIS Sylwia Lis. Pogoda była piękna, oglądane miejsca atrakcyjne, wyjazd uznano więc za bardzo udany.
23.09.2009 r.
Na zaproszenie kierownika CIS odwiedził nas Wójt Gminy Zabór Andrzej Bukowiecki. W trakcie spotkania omawiano m.in. możliwość przystąpienia gminy do projektu, którego realizacja rozpocznie się w styczniu 2010 r. Podpisanie porozumienia w tej sprawie z Prezydentem Miasta Zielona Góra umożliwiłoby mieszkańcom gminy Zabór udział w kursach oferowanych przez CIS.
 
22.09.2009 r.
Gościliśmy posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, członka Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Poseł zapoznał się z działalnością Centrum, wyraził także zainteresowanie przewidywaną formą organizacyjno-prawną CIS w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych.
          
Zdjęcie nr 1, 2, 3: poseł Tadeusz Tomaszewski z kierownikiem CIS Wacławem Hanszem podczas zwiedzania sali do zajęć rekreacji ruchowej, pracowni grupy kasjer-sprzedawca oraz pracowni grupy szwalniczej.
16.09.2009 r.
W godzinach południowych w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie uczestników z Krystyną Ujmą – Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, która mówiła o swoich zadaniach i obowiązkach. Poinformowała słuchaczy, z jakimi problemami mogą zgłaszać się zielonogórzanie i jakiej pomocy oczekiwać. W godzinach popołudniowych natomiast  z pracownikami CIS spotkała się czterdziestoosobowa grupa kuratorów społecznych
 
09.09.2009 r.
Odbyło się spotkanie pracowników z kuratorami zawodowymi. Po zwiedzaniu sal wykładowych i pracowni, w których odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, zaproszeni goście wysłuchali informacji na temat realizacji w CIS programu reintegracji zawodowej i reintegracji społecznej. Głównym celem spotkania było zachęcenie do współpracy przy rekrutacji uczestników do nowego projektu, który realizowany będzie w CIS w latach 2010-2011.
     
03.09.2009 r.
W nowo otwartej sali w środy w godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia taneczne dla uczestników prowadzone przez instruktora Hannę Pietrasiewicz.
02.09.2009 r.
Kursanci przebywali w Drzonkowie. Zwiedzili Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, wzięli też udział w mistrzostwach CIS w strzelaniu 
z karabinka pneumatycznego, które przeprowadził szef drzonkowskiej strzelnicy sportowej Czesław Poźniak. Każdy ze skupieniem starał się celować w środek tarczy. Panowie nie kryli zdziwienia, gdy po podsumowaniu wyników okazało się, że paniom strzelanie wyszło lepiej niż panom. Zwycięzcy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody. Następnie uczestnicy spotkali się ze Zbigniewem Majewskim – podróżnikiem i miłośnikiem zaprzęgów konnych, który w niezwykle barwny sposób opowiedział o swoich eskapadach po całej niemal Europie. Nie zabrakło zabawnych historyjek, ale też opowieści o trudnościach, które nieraz trzeba było pokonywać. Słuchacze byli pod ogromnym wrażeniem opowieści. Spotkanie zakończyło się wspólnym pieczeniem kiełbasek.
     
01.09.2009 r.
Oddano do użytku salę o powierzchni 69 m² z zapleczem, w której odbywać się będą zajęcia rekreacji ruchowej dla uczestników kursów. Większość prac modernizacyjnych w pomieszczeniu po byłej kotłowni wykonała w ramach zajęć praktycznych grupa budowlana pod kierunkiem instruktora zawodu Marka Matlakiewicza.
     

Sierpień 2009 r.

26.08.2009 r.
Blisko czterdziestoosobowa grupa uczestników zwiedzała jeden z niewątpliwie najbardziej znanych zabytków województwa dolnośląskiego, powstały na przełomie XIII i XIV wieku Zamek Książ. Wspaniały kompleks zamkowy - dziedzińce, tarasy, podziemia, przepiękne ogrody wzbudziły ogólny zachwyt. Przewodnik PTTK – Ireneusz Gorzelanny opowiadał ciekawostki historyczne związane 
z zamkiem. Tego dnia kursanci byli również w Palmiarni w Świdnicy niedaleko Wałbrzycha.
     
19.08.2009 r.
Dorota Siębor - edukator Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wystąpiła z wykładem dla uczestników na temat szkodliwości alkoholu spożywanego przez kobiety ciężarne. Uświadamiała, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a nawet minimalna dawka wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu. Podzieliła się również wiedzą na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), czyli zespołu zaburzeń, które mogą wystąpić u dzieci kobiet spożywających alkohol w czasie ciąży.
     
05, 06, 07.08.2009 r.
Ten, kto ostatnio nas nie odwiedzał, z pewnością będzie zaskoczony zmianą, jaka dokonała się wokół budynku. A wszystko za sprawą grupy ogrodniczej i ich instruktora – Joanny Hołubowicz. Przez trzy dni zagospodarowywali teren przed Centrum - sadzili jodły, tuje, berberysy, układali korę, rozwijali z rolek trawę. W miejscu, gdzie jeszcze niedawno był tylko piasek, teraz jest pięknie i zielono.
     

Lipiec 2009 r.

28, 29, 30.07.2009 r.
„Jak żyć w kryzysie?”- to temat trzydniowych warsztatów, które prowadziła Małgorzata Rulińska. Kursanci tworzyli umowne rodziny, 
w których zarządzali domowym budżetem: planowali wydatki, szukali oszczędności, uczyli się, jak uniknąć nieprzemyślanych zakupów. 
A po zakończonym szkoleniu przyznali: teraz już wiemy, że warto oszczędzać nawet najmniejsze kwoty.
20, 21, 23, 24.07.2009 r.
Panie uczestniczyły w kursie wizażu. Zajęcia prowadziła kosmetolog Joanna Hołubowicz. W trakcie szkolenia uczyły się, jak kreować swój wizerunek, by pomagał w zrobieniu dobrego pierwszego wrażenia w rozmowie z przyszłym pracodawcą. Przyglądały się również pokazowi tworzenia makijażu dziennego. W drugiej części kursu każda uczestniczka samodzielnie wykonała makijaż do pracy. Wszystkie panie zgodnie stwierdziły, że zdobyte umiejętności są niezwykle przydatne na co dzień i z pewnością będą wykorzystywane przy poszukiwaniu zatrudnienia.
          
20 i 21.07.2009 r.
Uczestnicy brali udział w spacerach nordyckich. Zaopatrzeni w „kijki”, prowadzeni przez instruktora Joannę Solan poznawali uroki tej formy aktywności ruchowej. Była też okazja pooddychać świeżym, leśnym powietrzem. A, że pogoda dopisała, wszyscy wrócili zadowoleni i w dobrych humorach.
     
 
01.07.2009 r.
Od dziś trzy razy w tygodniu kursanci będą spotykać się z lektorami języka niemieckiego. Szkolenie, podczas którego poznają podstawy języka przydatne w codziennym porozumiewaniu się, a także specjalistyczne zwroty związane ściśle ze specjalnością zawodową, potrwa półtora miesiąca. Jesteśmy pewni, że dzięki tej umiejętności nasi uczestnicy staną się bardziej atrakcyjni na rynku pracy i zwiększą się ich szanse na znalezienie zatrudnienia.

Czerwiec 2009 r.

24.06.2009 r.
Choć niebo tego dnia nie szczędziło deszczu, uczestnicy w dobrych nastrojach wyruszyli na wycieczkę do Szklarskiej Poręby.
W towarzystwie przewodnika PTTK – Jarosława Wnorowskiego wspięli się na górę Chojnik. Z powodu niesprzyjającej pogody tylko kilka osób zdecydowało się wejść na basztę zamku – pozostali woleli odpoczywać przy gorącej herbacie z cytryną. Następnie udali się nad wodospad Szklarki – drugi co do wielkości wodospad w polskich Karkonoszach. Tu pamiątkowym zdjęciom nie było końca. Później odwiedzili Starą Chatę Walońską „JUNA”, gdzie znawca historii Walonów opowiedział o zwyczajach tych średniowiecznych mistrzów wydobywania bogactw naturalnych. Była też okazja obejrzeć pokaźne zbiory skał i minerałów pochodzących z karkonoskich gór. Wycieczka zakończyła się rozmowami przy ognisku.
     
18.06.2009 r.
Tym razem odwiedziła nas Maria Pięta - Rzecznik Praw Mieszkańców Zielonej Góry, która poinformowała o swoich codziennych obowiązkach i zawodowej roli. Większość kursantów nie wiedziała, że w naszym mieście jest osoba, która reprezentuje interesy i prawa mieszkańców, przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski, a także kontroluje przestrzeganie prawa przez pracowników urzędu.
Kolejne ciekawe i pouczające spotkanie z ekspertem.
     
03.06.2009 r.
Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Podróże bez wiz i dewiz” gościliśmy Aleksandrę Turską, która opowiadała o swoim pobycie w Peru. Podróżniczka spędziła dwa miesiące w stolicy kraju - Limie, goszcząc u peruwiańskiej rodziny. Dzięki temu posiadła dużą wiedzę na temat codziennego życia mieszkańców tego kraju oraz tamtejszej kultury. Opowieści ilustrowała slajdami i fotografiami.
 
03.06.2009 r.
Uczestnicy z grupy pomoc kuchenna przez miesiąc pod okiem Aleksandry Stabrowskiej uczyli się, jak prawidłowo nakryć stół oraz 
w jaki sposób częstować gości potrawami i napojami. Na zakończenie zaprezentowali nowo zdobyte umiejętności. Do pięknie nakrytego stołu zaproszono koleżanki i kolegów z innych grup oraz pracowników CIS. Przygotowano słodkie smakołyki, którymi częstowano gości. Gospodarze przyjęcia wystąpili w fartuszkach zaprojektowanych i uszytych przez kursantów z grupy szwacz. Było bardzo uroczyście
i profesjonalnie.

Maj 2009 r.

20.05.2009 r.
W ramach cyklu „Ekspert odpowiada” odbyło się spotkanie z Jolantą Jankowską – specjalistą ds. prawnych i skarg z Państwowej Inspekcji Pracy, która odpowiadała na pytania uczestników dotyczące prawa pracy. Nasz gość na co dzień współpracuje z Gazetą Lubuską, udzielając czytelnikom odpowiedzi na pytania dotyczące praw pracowniczych.
     
19.05.2009 r.
Uczestnicy odwiedzili Wrocław. Był to dzień obfitujący w liczne atrakcje. „Pod wodzą” przewodnika PTTK - Jarosława Wnorowskiego kursanci zapoznali się z najciekawszymi zabytkami miasta, zachwycali się także wyjątkowością batalistycznego dzieła malarskiego podczas zwiedzania Panoramy Racławickiej. Popołudniowa część wycieczki obejmowała odwiedziny w Ogrodzie Japońskim stanowiącym część Wrocławskiego Parku Szczytnickiego. Wszyscy byli pod urokiem pięknie kwitnących azalii oraz bogactwa innych niespotykanych na co dzień roślin. Wieczorem uczestnicy wycieczki obejrzeli spektakl „Carmen” G. Bizeta w wykonaniu artystów Opery Wrocławskiej.
     
15.05.2009 r.
Uczestnicy z grupy budowlanej mają do wykonania trudne i ambitne zadanie. Od ponad dwóch miesięcy pod kierownictwem instruktora zawodu Marka Matlakiewicza modernizują naszą siedzibę. Celem prac jest stworzenie salki wielofunkcyjnej o powierzchni 69 m2 
z zapleczem. Powstaje ona w miejscu starej kotłowni. Wyburzono już ściany działowe, a w ich miejsce postawione nowe, które kursanci ochoczo szpachlują i tynkują. W najbliższym czasie wylane zostaną też nowe posadzki. Wszyscy z niecierpliwością oczekują na końcowy efekt prowadzonych prac.
     
08 i 11.05.2009 r.
W siedzibie CIS odbyły się giełdy pracy zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Kilkudziesięciu bezrobotnych uzyskało informację na temat warunków pracy i wynagrodzenia przy zbiorze truskawek w okresie letnim.
 
06.05.2009 r.
Zainaugurowaliśmy cykl spotkań pn. „Podróże bez wiz i dewiz”. Naszym gościem był Jerzy Szewczyk. W tym niezwykłym spotkaniu udział wzięło 50 uczestników. Prowadzący przeniósł słuchaczy do Chin, które odwiedził w 2005 roku. W interesujący sposób opowiadał o kulturze, zwyczajach i mentalności mieszkańców tego kraju. Opowieści wzbogaciły wyświetlane fotografie obrazujące najpiękniejsze 
i najbardziej ciekawe miejsca Państwa Środka. Dla słuchaczy spotkanie było niewątpliwie nie tylko interesujące, ale i pouczające.
     
04.05.2009 r.
Kolejna edycja kursu w specjalności kasjer-sprzedawca rozpoczęta! Sześć pań przez najbliższe pół roku będzie zdobywać teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Kursanci ukończą również szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych. Mamy nadzieję, że grupa pójdzie śladem poprzedniczek i podobnie jak kwietniowe absolwentki, również i te panie po zakończeniu kursu znajdą zatrudnienie.

Kwiecień 2009 r.

27.04.2009 r.
40 osób odwiedziło Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią świątyni oraz zobaczyć najciekawsze miejsca związane z bazyliką. Duże wrażenie na wszystkich wywarła Golgota-kamienna góra położona na wysokości 25 metrów. Mimo niesprzyjającej pogody-bardzo silnego wiatru-niemal wszyscy zdecydowali się wejść na jej szczyt. Ciekawostki na temat bazyliki opowiadał uczestnikom pilot wycieczki Jarosław Wnorowski.
     
17 i 20.04.2009 r.
Uczestniczki grup: pomoc kuchenna, opiekunka dziecka, opiekunka osoby starszej oraz szwacz wzięły udział w wycieczce po Zielonej Górze. W piątek Ireneusz Gorzelanny – przewodnik, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych oprowadzał kursantki m.in. po Palmiarni opowiadając o historii tego wyjątkowego miejsca. Uczestnicy wycieczki odwiedzili też Muzeum Dawnych Tortur oraz Muzeum Wina. W poniedziałek natomiast Jarosław Wnorowski- przewodnik, sekretarz Zarządu LSPT pokazał najbardziej atrakcyjne zabytki Winnego Grodu, o każdym opowiadając ciekawą historię. Panie dziwiły się bardzo, że tak wiele historycznych tajemnic kryje się w murach, obok których przechodzą codziennie i które z pozoru wydają się „takie zwyczajne”. Choć nogi bolały, kursantki chciały zobaczyć 
i usłyszeć jak najwięcej. Pogoda dopisała, wycieczki były więc nie tylko bardzo pożyteczne, ale również przyjemne.
06.04.2009 r.
Uczestnicy wzięli udział w „Warsztatach Wielkanocnych” w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Głównym punktem programu było tworzenie pisanek. Najpierw odbyła się lekcja instruktażowa, następnie kursanci zabrali się do samodzielnej pracy. Za pomocą pszczelego wosku 
i specjalnych barwników tworzyli swoje własne, oryginalne pisanki. Okazało się, że w niektórych uczestnikach drzemie prawdziwy talent, bo kolorowe jajka wzbudziły podziw obserwatorów i nawet przez instruktora zostały określone „dziełami sztuki”. Po „pisankowych popisach” zwiedzano skansen. Wycieczka zakończyła wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
 
Dla grupy kasjer-sprzedawca był to ostatni dzień pobytu w CIS. Po sześciu miesiącach szkolenia nadszedł czas uroczystego wręczenia zaświadczeń, życzeń i wspólnych zdjęć. Kurs zakończył się pełnym sukcesem wszystkie uczestniczki znalazły pracę!

Marzec 2009 r.

23 i 27.03.2009 r.
Były to dni pod hasłem rekreacji ruchowej. Uczestnicy grup pomoc kuchenna, szwacz, opiekunowie dziecka oraz osoby starszej wzięli udział w spacerach nordyckich. Zajęcia prowadziła instruktor Nordic Walking Krystyna Milej-Pierożek. Dla większości kursantów był to pierwszy kontakt z „kijkami”, więc zajęcia rozpoczęły się od przekazania podstaw teoretycznych dotyczących pozytywnego wpływu na zdrowie tej formy aktywności oraz technik marszu. Następnie grupy ruszyły w trasę, samodzielnie próbując swoich sił. Mimo kapryśnej pogody wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spaceru.
     
16-17.03.2009 r.
Panie z grup: opiekunka dziecka i opiekunka osoby starszej oraz dwie pracownice CIS wzięły udział w profesjonalnym kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs prowadziła Grażyna Krzyśko - instruktor wykładowca pierwszej pomocy PCK. Podczas 16 godzin praktycznych zajęć kursantki uczyły się m.in. jak postępować z poszkodowanym nieprzytomnym oraz jak zabezpieczyć miejsce wypadku. Wszyscy wzięli udział w ćwiczeniach służących podtrzymywaniu życia, a także postępowaniu w przypadku krwotoków, oparzeń
i urazów kręgosłupa. Każda osoba, która ukończyła szkolenie, otrzyma certyfikat zatwierdzony przez Europejską Radę Resuscytacji 
i honorowany w całej Europie. Dzięki tej nowej umiejętności uczestnicy staną się bardziej atrakcyjni dla potencjalnego pracodawcy, a tym samym zwiększą się ich szanse na znalezienie pracy. Dodatkowo z pewnością poczują się pewniej w codziennych zawodowych czynnościach ze świadomością, że w razie potrzeby wiedzą co robić, by uratować życie.
     
 
13.03.2009 r.
W piątkowe popołudnie uczestnicy odwiedzili zielonogórskie Cinema City. Obejrzeli tam najnowszą, długo oczekiwaną polską komedię „Kochaj i tańcz” w reżyserii Macieja Dejczera. Zdecydowanej większości kursantów film bardzo się podobał.
 
06.03.2009 r.
Panowie z CIS nie zapomnieli o święcie kobiet. Przygotowali (przy pomocy pracownika socjalnego - Sylwii Lis) wspaniałą uroczystość, wprawiając w zaskoczenie niejedną panią. Przy zastawionych smakołykami stołach uczestniczki wysłuchały życzeń i przyjęły pamiątkowe laurki. Była recytacja wierszy (własnego autorstwa!)-o miłości, o kobietach… Chyba nikt nie przypuszczał, że w „budowlańcach” drzemią takie poetyckie talenty… Potem uczestnicy wzięli udział w „Randce w ciemno” – zabawie wzorowanej na bardzo popularnym niegdyś programie TVP. Mimo początkowych oporów do udziału zgłosiło się aż sześć pań! Chętnych panów również nie brakowało, a wszyscy wykazali się dużym poczuciem humoru. Panie na pewno długo będą wspominać ten dzień i na panów może zaczną patrzeć nieco łagodniej…
     
 
02.03.2009 r.
Zainaugurowaliśmy kolejny kurs zawodowy. Sześcioosobowa grupa ogrodnicza (3 panów i 3 panie) od dziś uczestniczyć będzie 
w zajęciach teoretycznych w siedzibie CIS, od kwietnia zaś rozpocznie praktyki w Ogrodzie Botanicznym. Dodatkowo przez cały okres trwania kursu „ogrodnicy”, jak wszystkie pozostałe grupy, będą brać udział w zajęciach społecznych i integracyjnych. Szkolenie potrwa 6 miesięcy.

Luty 2009 r.

24.02.2009 r.
W siedzibie CIS odbyły się zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy warsztaty z partnerami lokalnymi pn. „Forum na rzecz ekonomii społecznej województwa lubuskiego”. Spotkanie prowadził Edward Kraszewski - Wicedyrektor WUP. Jan Kaniuk - Naczelnik Wydziału Obsługi Rynku Pracy przybliżył istotę problemu wykluczenia społecznego w naszym województwie, Radosław Brodzik -Starszy Inspektor ds. informacji i promocji EFS mówił o możliwościach uzyskania wsparcia unijnego na założenie spółdzielni socjalnej. Franciszek Wołowicz - Zastępca Burmistrza Żar wygłosił prelekcję na temat roli samorządu w rozwoju podmiotów gospodarki społecznej oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z założeniami i formułą spotkania całość zakończyła się dyskusją uczestników.
 
23.02.2009 r.
Zainaugurowano cykl spotkań „Ekspert odpowiada”. Marcin Wujaszek, główny specjalista z zielonogórskiej delegatury Okręgowej Inspekcji Handlowej mówił między innymi o prawach konsumenta, obowiązkach sprzedawcy i warunkach gwarancji. Dla części słuchaczy tematyka spotkania była ściśle związana z zawodem, do wykonywania którego przygotowują się w CIS. Pozostali byli zainteresowani problematyką głównie z punktu widzenia klienta, choć pojawiły się też pytania związane np. z chęcią otwarcia własnego sklepu internetowego. Jak podkreślają uczestnicy, wiedza zdobyta w trakcie spotkania z pewnością przyda się na co dzień, zarówno w pracy, jak i podczas zakupów.
 
16.02.2009 r.
Gościnnie wystapiły tancerki z zielonogórskiego Studia Tańca i Aerobiku Body Language. Instruktor tańca Agnieszka Arbeiter oraz dwie uczennice – Natalia Trojan i Julia Kuśnierz specjalnie dla naszych uczestników zatańczyły w rytmie samby. Po mistrzowsku wykonały też taniec brzucha wzbudzając aplauz nie tylko panów. Uczestnicy (a chętnych nie brakowało) brali również udział w lekcji instruktażowej, poznając podstawowe kroki i figury egzotycznych tańców. Wszyscy świetnie bawili się i byli pod wrażeniem uroku osobistego oraz umiejętności tancerek.
 
13.02.2009 r.
W związku z przypadającym jutro Dniem Zakochanych w pracowni gastronomicznej odbyło się spotkanie integracyjne uczestników. 
W pięknie przystrojonej sali (oczywiście motywem przewodnim był kolor czerwony) spotkali się kursanci grup: opiekunek dzieci, opiekunek osób starszych oraz panowie z grupy budowlanej. Stoły zastawione były słodkościami – największym powodzeniem cieszyło się czekoladowe fondue z dodatkiem owoców. W tle przygrywała radosna muzyka. Humory dopisywały wszystkim, było dużo śmiechu i wzajemnego okazywania sympatii.
     
 
12.02.2009 r.
Do naszej biblioteki zakupiliśmy 100 nowych wydawnictw książkowych i multimedialnych. Łącznie mamy ich już ponad 300. Książki dotyczą głównie tematyki związanej z zawodami, w których kształcą się nasi kursanci, lecz nie tylko. Są również poradniki pomocne
w kształtowaniu właściwych zachowań społecznych, rozwiązywaniu różnych problemów. Księgozbiór jest udostępniany uczestnikom 2 razy w tygodniu lub według potrzeb.
02.02.2009 r.
Kolejne osoby podpisały z CIS umowy w ramach realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Pięciu panów rozpoczęło dziś kurs budowlany. Przez najbliższych 10 miesięcy pod okiem instruktora zawodu – Marka Matlakiewicza zdobywać będą podstawy teoretyczne oraz umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu tego zawodu.
Baner: UMZG 285x80Baner: MPIPSBaner: PUPBaner: OPS
Baner: GCZERWIEŃSK Baner: GSULECHÓW Baner: GZABÓRBaner: ZKJ
Baner: ZLOPBaner: Gazeta LubuskaBaner: Index 96 fmBaner: LZG
Baner: OPZL